Felhasználási Feltételek

 1. Általános

  A PokerNews.com, továbbá az ott hivatkozott helyi weboldalak (együttesen: a "Weboldal") olyan weboldal és internetes szolgáltatás, amelynek tulajdonosa és üzemeltetője az iBus Media Limited. ("PokerNews ", "mi").

  Jelen Általános felhasználási feltételek ("Megállapodás") tartalmazzák azokat a feltételeket, amelyek alapján ön a Weboldalhoz hozzáfér, illetve annak szolgáltatásait igénybe veszi. A Weboldal megnyitásával és a Weboldalon nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vételével (a "Szolgáltatás") ön vállalja és szavatolja, hogy jelen Megállapodás rendelkezéseit elolvasta, megértette és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, ezzel ön és mi köztünk kötelező érvényű megállapodást hozva létre, függetlenül attól, hogy ön Weboldalunk regisztrált felhasználója-e.

  Jelen Megállapodás minden látogatóra és felhasználóra, illetve a Weboldalt és/vagy a Szolgáltatást megnyitó vagy használó egyéb személyekre vonatkozik ("Felhasználó(k)").

 2. Adatvédelem

  Személyes adatainak védelme számunkra kiemelt fontossággal bír. Ennek érdekében megtesszük a Felhasználókról szóló, általunk gyűjtött, tárolt vagy felhasznált adatok megóvásához szükséges intézkedéseket. Mielőtt jelen Megállapodást elfogadná, kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot, amely ismerteti személyes adatainak kezelési módját internetes szolgáltatásaink használata és megnyitása során. Az említett Adatvédelmi szabályzat a hivatkozás révén jelen Megállapodás részét képezi.

 3. A felhasználó által létrehozott tartalom

  Szolgáltatásunk helyet biztosít a felhasználók által létrehozott tartalmaknak. A Szolgáltatás időnként tartalmazhat továbbá olyan pályázatokat, amelyek során lehetősége van az ön által létrehozott tartalmak, anyagok és más munkák beküldésére. Mint Felhasználó, ön elfogadja, hogy a Felhasználóktól származó minden vélemény, beszámoló, bejelentés, tanács, szöveg, videó, kép (beleértve a hivatkozott, vagy más módon, URL révén kapcsolt képeket is), pályázati anyag és más típusú anyag vagy munka (a "Tartalom") tekintetében, ami a Weboldalon megtalálható vagy azon keresztül került beküldésre, kizárólag a Tartalmat a Weboldalra elküldő személy(ek) vagy szervezetek kötelesek vállalni a felelősséget. Elismeri, hogy a PokerNewsnak nem áll módjában a Tartalom ellenőrzése, és ezért a PokerNews semmilyen felelősséget nem vállal a teljes Tartalomért, illetve annak részeiért, amelyeket ön vagy bármely más Felhasználó, illetve harmadik fél küld be, helyez el vagy tölt fel a Weboldal használatával. A Tartalom Weboldalra történő átadásának előzetes feltétele, hogy ön nyilatkozzon arról, illetve vállalja a felelősséget azért, hogy ön az átadott Tartalommal kapcsolatos minden jog birtokosa, vagy a jogtulajdonos szükséges jóváhagyását megszerezte annak érdekében, hogy a Tartalmat a Weboldalra beküldje vagy ott reprodukálja. Korlátlan időtartamra szóló, a világ minden országára kiterjedő, továbblicencelhető és átruházható engedélyt ad a PokerNews számára, hogy a Tartalmat másolja, terjessze, nyilvánosan bemutassa vagy előadja, kiadja, szerkessze, feldolgozza, módosítsa, az alapján más műveket készítsen, kereskedelmi célra hasznosítsa vagy bármely más módon vagy céllal használja, anélkül, hogy ön vagy egy harmadik fél ellenszolgáltatást követelne (kivéve ha ön és a PokerNews között erre vonatkozó, kifejezett, előzetes írásos megállapodás jött létre). Ezennel elfogadja, hogy lemond a Tartalomhoz fűződő szerzői jogairól, vagy intézkedik azok lemondásáról, olyan Tartalmakkal kapcsolatban, amelyre az Egyesült Államok 1991. évi Szerzői Jogi Törvénye vagy más hasonló vagy egyenértékű jogszabály alapján az ön országában ön vagy más személy jogosult vagy a jövőben jogosult lehet. Elfogadja azt is, hogy a PokerNews korlátozás nélkül jogosult (de nem köteles) Felhasználója fiókjában részben vagy teljes mértékben elutasítani vagy kizárni a megküldött Tartalmat, ha a PokerNews ezt szükségesnek tartja. Elfogadja, hogy a PokerNews jogosult az ön PokerNews fiókjának törlésére, ha a PokerNewshoz a legutóbbi hat hónapos időszak során nem küldött be új Tartalmat.

  Megérti és elfogadja, hogy az ön által küldött, feltöltött, letöltött, streamelt, publikált, átadott, megtekintett, vagy bármely más módon közzétett, illetve a Weboldal vagy valamely Szolgáltatás használata során megnyitott Tartalom használata következtében felmerülő veszteség vagy kár felelősségét kizárólag ön viseli. A PokerNews nem vállal felelősséget az ön Tartalmának nyilvános megjelenítéséért vagy az azzal való visszaélésért. Megérti és elfogadja, hogy olyan Tartalommal találkozhat, ami nem megfelelő, sértő, trágár vagy kifogásolható, és elfogadja, hogy a PokerNews nem tehető felelőssé olyan kárért, ami vélhetően ilyen Tartalom miatt következik be.

  Kizárólag ön felelős a más PokerNews felhasználókkal folytatott kommunikációért.

  Fenntartjuk a jogot az ön és más Felhasználók közti viták megfigyelésére (de nem vállalunk kötelezettséget erre vonatkozóan).

 4. Részvétel

  Kizárólag ön felelős minden olyan Tartalomért, amelyet a PokerNews irányába közöl, illetve az ebből fakadó következményekért. Elfogadja, hogy a Szolgáltatás nem használható a következő célokból:

  • Olyan Tartalom közlése a PokerNews irányába, amelynek reprodukálása valamely harmadik fél szerzői vagy más szellemi tulajdonjogát sértené.
  • A PokerNews bármely kínált szolgáltatásának pornográf, erkölcstelen, tisztességtelen vagy törvénytelen célra való használata. Tilos a PokerNews által kínált Szolgáltatás felhasználása olyan anyagok közzétételére vagy más típusú terjesztésére, amelyek pornográf, jogsértő, becsületsértő vagy egyéb módon erkölcstelen vagy törvénytelen jellegűek. Ugyanígy, az alkotmánysértő, szélsőséges, illetve tiltott csoportokhoz tartozó anyagok terjesztése is tilos. Ha ön, vagy a Szolgáltatást az ön engedélyével igénybe vevő harmadik fél nem tartja be jelen Megállapodás rendelkezéseit, akkor azonnali hatállyal eltilthatjuk a Szolgáltatás megnyitásától vagy használatától. A PokerNews fenntartja a jogot, hogy kártérítést vagy kártalanítást követeljen jelen Megállapodás megszegése esetén.
  • Hirdetés vagy továbbküldendő lánclevelek terjesztése.
  • Olyan Tartalom beküldése a PokerNews részére, amely olyan szoftvert, alkalmazást, programot vagy "vírust" tartalmaz, amely károsítja vagy korlátozza a PokerNews vagy más résztvevők hardver vagy szoftver eszközeit.
  • Hamis vagy zavaros információ megadása, illetve hamis személyazonosság közlése a regisztráció során.
  • Más résztvevők rágalmazása vagy más módon történő zaklatása.
  • A PokerNews Szolgáltatásához, illetve valamely ahhoz tartozó adathoz, hálózathoz vagy rendszerhez történő illetéktelen hozzáférés kísérlete.
  • A PokerNews Weboldal üzemeltetésére szolgáló hálózatának zavarása.
  • Mások személyiségi vagy tulajdonjogait sértő tevékenységet folytatása.
  • Olyan Tartalom feltöltése, közlése, emailben való megküldése, továbbítása vagy más módon történő elérhetővé tétele, amely törvénytelen, káros, fenyegető, zaklató, nyakatekert, rosszindulatú, becsületsértő, vulgáris, obszcén, rágalmazó, más személyiségi jogait sértő, gyűlöletkeltő vagy rasszista, etnikailag diszkrimináló, illetve más módon kifogásolható.
  • Bármilyen módon a kiskorúakat sérti.

  A PokerNews fenntartja a jogot, hogy (i) ideiglenesen vagy tartósan kitiltsa azokat a Felhasználókat, akik megszegik a jelen Megállapodást, valamely jogszabályt, vagy akik magatartása a PokerNews megítélése szerint súlyosan zavarja a Szolgáltatást, és hogy (ii) Tartalmat távolítson el a Weboldalról.

 5. Tulajdonjogok

  A PokerNews által a Weboldalon közzétett minden Tartalom (kivéve a Felhasználók által beküldött Tartalmat), beleértve (nem kizárólag) képeket, fotókat, grafikákat, animációkat, videókat, hangokat és szövegeket (a "Weboldal Tartalma") a PokerNews, illetve az adott licencadók tulajdona, és szerzői jog, valamint más szellemi tulajdonjogok és egyéb tulajdonjogok védelme alatt áll. Ezennel elfogadja, hogy a Weboldal vagy bármely Szolgáltatás használatával nem szerez jogokat a Weboldal Tartalma vagy annak bármely része felett. A Weboldal Tartalmának, vagy egyes részeinek másolása, illetve módosítása, különösen kereskedelmi vagy hirdetési célból, kizárólag a PokerNews előzetes, írásos hozzájárulásával végezhető. A vélemények, kritikák és egyéb állítások másolása vagy módosítása (elmentve vagy kinyomtatva egyaránt) engedélyezett személyes és nem kereskedelmi célból, amennyiben az ábrák és egyéb hivatkozások törlésére vagy meghamisítására nem kerül sor. A PokerNews előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a Weboldal Tartalmának bármely más célból történő másolása, módosítása, terjesztése vagy közlése.

 6. Védjegyek védelme

  A "PokerNews" jelzések és logók az iBus Media Limited védjegyei. Ezen védjegyek kizárólag a PokerNews.com kifejezett, írásos hozzájárulásával használhatók fel vagy jeleníthetők meg. A Weboldalon semmi sem értelmezhető bármely "PokerNews" jelzés használatára vonatkozó engedély vagy jog megadásaként (ráutaló magatartás, kizárás vagy más jogi aktus révén sem), amennyiben a PokerNews erre nem adott kifejezett, előzetes, írásos hozzájárulást.

 7. Jogosultság a Szolgáltatás használatára

  Nem jogosult a Szolgáltatás használatára, ha (a) nem töltötte be a megfelelő életkort ahhoz, hogy a PokerNewszal érvényes szerződést kössön, vagy (b) önt a honossága szerinti ország törvényei vagy azon ország törvényei, ahonnan a Szolgáltatást használja, eltiltják a Szolgáltatás használatától. Függően a vonatkozó jogszabályi rendelkezésektől, saját belátása szerint, a PokerNews bármikor megtagadhatja a Szolgáltatás nyújtását bármely személy vagy szervezet részére, és bármikor megváltoztathatja az előírt feltételeket.

 8. Hivatkozások más weboldalakra

  A Weboldalon szerepelhetnek más weboldalakra mutató linket és hivatkozások. Bizonyos időszakonként, saját belátásunk szerint, elhelyezhetünk és törölhetünk más weboldalakra mutató linkeket. Ezek a hivatkozások kényelmi célokat szolgálnak, a hivatkozott weboldalak megnyitása az ön saját felelősségére történik. A Weboldal használata előtt javasoljuk, hogy tekintse át a Felhasználási feltételeket, az Adatvédelmi szabályzatot, valamint a további szabályzatokat és figyelmeztetéseket, amelyeket a weboldal tartalmaz. Az említett weboldalakkal kapcsolatban nem végzünk ellenőrzést, jóváhagyást, megfigyelést, nem támogatjuk azokat, és nem szavatoljuk vagy garantáljuk azok megfelelőségét bármilyen szempontból. Semmi esetre sem vállalunk felelősséget olyan információkért, amelyek az említett weboldalakon szerepelnek, azok gyakorlataiért, vagy azok használatáért vagy használatra nem alkalmas állapotáért. Ön kifejezetten vállalja, hogy minket nem tesz felelőssé harmadik fél weboldalán használatából eredő bármilyen kár esetén.

 9. A felelősség korlátozása

  A PokerNews a tőle elvárható gondossággal jár el annak biztosítása érdekében, hogy a Weboldalon megjelenő információk mindig pontosak legyenek. De nem garantálhatjuk, hogy az információ mindig mentes lesz tévedésektől, és nem vállalunk felelősséget olyan szolgáltatásokért, amelyeket harmadik fél megbízottjaként eljárva nyújtunk, valamint az ilyen szolgáltatások közt ön és a harmadik fél közötti jogviszony tekintetében sem. A PokerNews nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, és fenntartja a jogot, hogy a felsorolt Szolgáltatások kapcsán információkat, specifikációkat és leírásokat bármikor megváltoztasson. Az előbbi rendelkezést nem érintve, ön megérti és elfogadja, hogy a Weboldalt és a Szolgáltatás "jelen állapotában", az esetlegesen előforduló hibákkal együtt nyújtjuk, és nem vállalunk ezekre vonatkozóan szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapuló szavatosságot vagy más garanciát.

  A PokerNews nem garantálja továbbá, hogy a Weboldalon szereplő bármely termék vagy szolgáltatás valamely célra kifejezetten alkalmas. A PokerNews nem szavatolja, hogy a Szolgáltatás megfelel az ön igényeinek, vagy, hogy a Weboldalon vagy bármely Szolgáltatáson keresztül megszerzett tartalom vagy adatok pontosak, megbízhatóak és aktuálisak, illetve, hogy a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságos és hibamentes módon rendelkezésre áll. Habár törekszünk arra, hogy a hibákat és hiányosságokat a lehető leghamarabb orvosoljuk azt követően, hogy azokról tudomást szereztünk, ön elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használata a saját belátása szerint, saját kockázatra történik.

  ÖN KIFEJEZETTEN ÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY A POKERNEWS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL FELÉ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNÖS, KÖVETKEZMÉNYES VAGY A KÁRÖSSZEGET MEGHALADÓ MÉRTÉKŰ KÁROK TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE (NEM KIZÁRÓLAG) AZ ELMARADT HASZNOT, A CÉG ESZMEI ÉRTÉKÉNEK SÉRELMÉT, A HASZNÁLATTAL, ADATOKKAL, VAGY MÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ NEM VAGYONI KÁROKAT (MÉG AKKOR IS, HA A POKERNEWS ELŐZETESEN AZ ILYEN KÁROKRA FIGYELMEZTETTÉK), AMELYEK A KÖVETKEZŐKBŐL EREDNEK:

  1. A WEBOLDAL VAGY VALAMELY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁGA;
  2. A SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VAGY AZON MEGKÖTÖTT ÜGYLETEK, FOGADOTT ÜZENETEK, MEGVÁSÁROLT ÁRUK, ADATOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HELYETT BESZERZETT ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI;
  3. ADATAIHOZ VAGY ADATFORGALMÁHOZ TÖRTÉNŐ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, VAGY AZOK JOGOSULATLAN MEGVÁLTOZTATÁSA;
  4. BÁRMELY HARMADIK FÉL KÖZLÉSE VAGY CSELEKMÉNYE A SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN; VAGY
  5. BÁRMELY MÁS, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉS. A felelősség korlátozására vonatkozó jelen szakasz csak oly mértékben alkalmazható, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok megengedik.
 10. A szabályok megsértése

  Kérjük, a jelen Szabályzat feltételeinek bármely megsértéséről értesítsen minket a Kapcsolat űrlap használatával.

 11. A Szolgáltatás és a jelen Megállapodás módosítása

  A PokerNews fenntartja a jogot, hogy bizonyos időszakonként, illetve bármikor módosítsa, (ideiglenesen vagy tartósan) megszüntesse a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét), az önnek küldött értesítés mellett vagy anélkül. Ön elfogadja, hogy a PokerNews nem vállal felelősséget önnek vagy bármely harmadik félnek arra vonatkozóan, ha a Szolgáltatást módosítja, felfüggeszti vagy beszünteti. Továbbá, a PokerNews jogosult a jelen Megállapodást bármikor módosítani. Ha módosítjuk jelen Megállapodás feltételeit, akkor annak módosított szövegét a Weboldalon közzétesszük. Javasoljuk, hogy gyakran keresse fel a Weboldalt annak érdekében, hogy a Megállapodáson végrehajtott esetleges módosításokról értesüljön. Annak érdekében, hogy az esetleges módosítások ténye könnyen azonosítható legyen, az oldal tetején feltüntetjük a Megállapodás legutóbbi módosításának dátumát. Ha az ilyen változtatást követően is folytatja a Szolgáltatás használatát, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadta a Megállapodás új rendelkezéseit. Ha valamely rendelkezéssel nem ért egyet, ne használja vagy nyissa meg a Szolgáltatást (illetve folytassa az előbbi tevékenységeket).

 12. Általános feltételek

  Az Adatvédelmi szabályzattal, valamint minden más, a PokerNews által kiadott, jogi természetű értesítéssel együtt, jelen Megállapodás képezi az ön és a PokerNews közti teljes megállapodást, a Weboldal és a Szolgáltatás használatára vonatkozóan. Ha megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság a jelen Megállapodás bármely rendelkezését érvénytelennek nyilvánítja, akkor az adott rendelkezés érvényessége nem érinti a Megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, amelyek teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak. Jelen Megállapodás valamely feltételéről szóló lemondás nem jelenti az adott feltételről vagy bármely más feltételről való további vagy folyamatos lemondást, és ha a PokerNews nem érvényesít valamely, jelen Megállapodásból eredő jogot vagy kötelezettséget, az nem jelent az adott jogról vagy kötelezettségről való lemondást.

  Jelen Megállapodásra Man (Man-sziget) törvényei vonatkoznak, tekintet nélkül a nemzetközi kollíziós jogi elvekre, és a jelen Megállapodásból eredő minden jogvita tekintetében kizárólag a Man-sziget bíróságai illetékesek. Az előbbi rendelkezést nem módosítva, jelen szakasz egyetlen rendelkezése sem korlátozza a PokerNews jogosultságát arra vonatkozóan, hogy ön ellen bármely illetékes joghatósággal rendelkező bíróságon eljárást kezdeményezzen, és valamely bíróságon kezdeményezett eljárás sem zárhatja ki, hogy más bíróságon is eljárás induljon (egy időben vagy egymást követően), amennyiben ezt az adott másik bíróság helye szerinti jogszabályok nem zárják ki. A jelen Megállapodásból eredő jogait vagy kötelezettségeit, a PokerNews előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át vagy engedményezheti harmadik félre.

  A PokerNews saját belátása szerint dönthet jelen Megállapodás teljes vagy részleges engedményezéséről. Jelen Megállapodás más nyelvre fordított változataival szemben, értelmezésbeli eltérés esetén, mindig jelen Megállapodás angol nyelvű változata az irányadó.

(c) 2003-2014 PokerNews - Minden jog fenntartva. A PokerNewson közölt véleményekért a szerzőik a felelősek, és azok semmilyen tekintetben sem minősíthetők a PokerNews saját véleménye kifejezésének.

Legutóbbi módosítás: 2014. május 2.